تبلیغات
*هرچی بخوای* - حجابم
 
*هرچی بخوای*
 
 
چهارشنبه 23 مرداد 1392 :: نویسنده : bahar b

حجاب فاطمی را پاس بداریم

حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.

حجاب یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان "نه" گفتن.

دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به "پوشش اسلامی" بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی و فضیلتند.

آنان که جسم خود را ارزشمندتر از آن می دانند که هر چشمی از آن بهره ببرد، بر مسند والای فضیلت نشسته اند.

حجاب، عفاف وشخصیت ومتانت زن را نمودار می کند و او را همچون مرواریدی گرانبها در بر می گیرد.

حجاب، سپری در برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآلود چشم ناپاکان.

حجاب، دختران جوان و نوجوان را از طمع شکارچیان هوس حفظ می کند و آنان را در رسیدن به قله ی رفیع نیکبختی یاری می بخشد.

دنیا در برابر گرفتن حجاب از زن، چیزی که سعادت و خوشبختی او را تآمین کند، به وی نداده است.

دامن پاک حجاب از پلیدی ها پیراسته است.

حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است.

حجاب تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است.

حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است

حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.

حجاب بوته ی خوشبوی گل عفاف است

حجاب سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی.

حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است.

حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است.

حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است

حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های معانی است.

وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری، خدا تو را آبی می کند. آنقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد

ضامن فردای تو وجدان توست
صورت زیبا فقط زندان توست
عشق اگر خواهی ، قفس باید شکست

هرچه زیبایش کنی ، مشکل تر است

حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم

به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

جاب نیمی از ایمان است.

اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.

ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .

حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.

حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.

حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت.

حجاب یعنی حیای جوان باعفت.

بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.

کسی که عفت داشته باشد ارزش ومنزلتش زیاد خواهد بود.

حجاب امن ترین پناهگاه زن

حجاب بیانگروقارو افتخار زن است.

زن درحجاب مانندگوهر در صدف است.

حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.

حجاب سرچشمه کمال زن است.

چادربهترین نوع حجاب ونشانه ملی ماست.

عفت باید درفکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش واندام تجلی داشته باشد.

حجاب جاذبه خوبی ها ودافعه خطاهاست.

ای زن به تواینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.

حجاب مادر پاکیهاست.

حجاب تلالو شبنم بر چهره گل

حجاب مظهرعفاف است.

حجاب دژوقلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.

حجاب یعنی حیا وجوانمردی وشرف و آزادگی وبصیرت.

حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو وشرف، ب= بندگی.

حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار وبندگی.

حجاب برای زن تاج بند گی خداست.

اقتدارزینب به حجاب او بود.

حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.

حجاب عامل تحکیم خانواده وکاهش آسیب های اجتماعی.

هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه «س»)

زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

غنچه ای تا هست پنهان در حجاب/می کند از او خزان هم اجتناب

زنان مانند گل اند/ برمقام حفظ عصمت سنبل اند.

حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.

حجاب تضمین تداوم زیبایی وشرافت است.

در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست،هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست یادمان باشدکه چه بودیم وچه شدیم.

خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا)

در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.

همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.

زن بخاطر ارزش وکرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکندو در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه ونگاه ولبخند نفروشد.

خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام( پیام شهدا)

حجاب دژی است در برابر یورشهای شیطانی.

یک گل خوش رنگ ویک گل خوشبو/از خس و خاشاک پنهان کند رو

چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.

فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر زنان افضل طاعات، حجاب است.

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است/ شیوه زهرا و درس زینب است.

تا شهوت نفس در نهاد بشراست در کشف حجاب صد هزاران خطر است.

تیری است نظر،ز تیرهای ابلیس این چادر درمقابلش چون سپر است.

گل عفاف در بوستان حجاب می روید وعطرپاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.

نمی دهد اجارت چشم ها را به سیرو سفر/حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.

زن عفیف زیباست وعفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادارمی کند.

حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند ازحقوق وارزشهایش دفاع کند.

روی فرو پوش چون دُرّ صدف تا نشوی تیر بلا در هدف.

سنگفرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش وحجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند.

آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان وسدی محکم در برابر گناه.

حجاب منشور والای اگاهی است.

حجاب فریضه ای است که ترک ـن فرصت قضا ندارد.

حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است.

من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت وناموس، من نیکو پا سبانم.

ای پیامبربه زنان و دختران خودو زنان مومن بگو که خویشتن را به چادربپوشند (سوره احزاب آیه 59 )

حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله شیطانی وتهاجم فرهنگی است.

زنان خوب میراث دارعفاف فاطمه ومریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست.

ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.

هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع کند را هگذر/ بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.

والذینهم لفرو جهم حافظون آنان ((مومنین )) کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.

حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت شهدا)

مروارید گرانبهاو صدف وجودت رابرنامحرم مگشا.

با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید.

حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است.

پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر بادنده تا ندهی بربادم.

حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 22 آذر 1397 03:05 ب.ظ
در این جهان عمل کنید و فقط شنونده باقی بمانید رساله یعقوب
سه شنبه 15 خرداد 1397 01:33 ب.ظ
розетка резинка для фитнеса
резинки для фитнеса недорого
фитнес резинка цена
фитнес резинки цпа
резинка для фітнесу
фитнес резинки днепр
شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:19 ق.ظ
гроші в кредит на карточку
микро займ по телефону украина
оформить кредитную карту без отказа
деньги в долг на карту быстро
кредит на карту без отказа и без фото паспорта
гроші на карту без відмов
кредиты онлайн на карту без звонков
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 04:59 ب.ظ
фитнес резинка купить каменское
резинка для фитнеса zelart
фитнес резинки ре
фитнесс рещинки
htpbyrf lkz abnytcf
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 01:58 ب.ظ
DTX-3 - ВЫВОДИТ ПАРАЗИТОВ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЗА ОДИН КУРС!
سه شنبه 14 فروردین 1397 09:15 ق.ظ
I thought the title ended up being a metaphor however when they began discussing Paul in fact being
dead I thought I became planning to purge.
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:52 ق.ظ
Even when she had been family member or friend I would have this
opinion about her stupid act.
سه شنبه 14 فروردین 1397 03:32 ق.ظ
Carrying it made me really feel glamorous, subtle and delightful.
A basic Cartier, it saved on ticking, day in and day out,
for all these years.
دوشنبه 13 فروردین 1397 10:31 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
دوشنبه 13 فروردین 1397 09:48 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
دوشنبه 13 فروردین 1397 08:02 ق.ظ
B It is a good selection for tank torches, especially if they've giant tips with large hot flames.
دوشنبه 13 فروردین 1397 02:36 ق.ظ
Have been taking little over a month.
دوشنبه 13 فروردین 1397 02:12 ق.ظ
Make sure to dispose of the pulp thoroughly. Other than that
precaution, these make charming naturally fluted,
woody beads without carving.
یکشنبه 12 فروردین 1397 11:15 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
یکشنبه 12 فروردین 1397 10:19 ب.ظ
I have that with my younger sister, too.
یکشنبه 12 فروردین 1397 09:57 ب.ظ
Remember to eliminate the pulp thoroughly. Other than that precaution, these
make charming naturally fluted, woody beads without carving.
شنبه 1 مهر 1396 08:22 ق.ظ
I have been surfing online greater than three hours lately, yet I
never found any interesting article like yours. It is pretty price sufficient for me.

In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably
did, the web will likely be much more helpful than ever before.
شنبه 21 مرداد 1396 05:35 ق.ظ
Good day! I just want to give you a big thumbs up for the great information you have right here on this post.
I'll be coming back to your website for more soon.
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:10 ق.ظ
You could definitely see your enthusiasm within the
work you write. The world hopes for even more passionate writers like
you who are not afraid to say how they believe.
At all times follow your heart.
جمعه 13 مرداد 1396 10:10 ب.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire someone to do
it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where
u got this from. thanks a lot
جمعه 13 مرداد 1396 01:39 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about foot pain during yoga.
شنبه 7 مرداد 1396 12:03 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog.
A fantastic read. I will definitely be back.
جمعه 6 مرداد 1396 10:36 ب.ظ
I think the admin of this website is in fact working hard for
his site, for the reason that here every data is quality based
information.
جمعه 6 مرداد 1396 09:40 ب.ظ
I was very pleased to find this web site.

I need to to thank you for your time due to this wonderful read!!
I definitely appreciated every bit of it and I have you bookmarked to look at new things in your site.
جمعه 30 تیر 1396 09:23 ب.ظ
I every time spent my half an hour to read this weblog's articles daily along with a cup of coffee.
پنجشنبه 29 تیر 1396 02:21 ق.ظ
I'm not sure why but this site is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my
end? I'll check back later and see if the problem still exists.
پنجشنبه 29 تیر 1396 12:22 ق.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here regularly. I'm quite certain I
will learn plenty of new stuff right here! Best
of luck for the next!
چهارشنبه 28 تیر 1396 01:36 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an shakiness over
that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the
same nearly a lot often inside case you shield this increase.
چهارشنبه 28 تیر 1396 09:27 ق.ظ
I have read so many posts about the blogger lovers except this post is truly a good paragraph, keep it up.
چهارشنبه 28 تیر 1396 07:28 ق.ظ
I like what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!
Keep up the excellent works guys I've included you guys to
my blogroll.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


سلام خوبید؟؟؟ منم خوبم......
امید وارم از وبلاگمخوشتون بیاد
رااااستی بهارم متولد اذر ماهم(گفتم اگه خواستید تولد بگیرید.....)
نظر یادتوووووووون نره هااااااااااااا
موافق تبادل لینکم هستمااااا.............

مدیر وبلاگ : bahar b
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :